• Virkelig skør lovgivning

  Alle lande i verden har love. Men ind imellem er der regler, der er helt skøre og ikke giver mening. Her i landet skal alle, der skal køre bil, tjekke

 • Varetægt inden der falder dom

  I forbindelse med voldsomme forbrydelser, i sager, hvor der er en risiko for, at den sigtede går under jorden eller forlader landet, og i de tilfælde,

 • EU lovgiver også

  At være med i EU betyder også, at EU’s forordninger har direkte retsvirkning for medlemsstaterne. Danmark vælger i langt de fleste tilfælde at bekendt

 • Døds- og legemsstraffe

  Der har været mange forskellige måder at straffe mennesker på for deres forbrydelser op gennem tiden. Langt de fleste har efter moderne målestok været

 • Den første, samlede lovgivning

  Danmark skulle vente helt til 1683, før der kom en lovtekst, der gjaldt for hele landet. Det er Christian V, der indførte denne lov, og det spændende

 • Selve dommen

  Er der tale om en straffesag, og bliver den tiltalte dømt for forholdet, er der flere muligheder for straf. Det er bøde, samfundstjeneste, fodlænke, b

 • Lovene gælder for alle

  I Danmark er der lighed for loven. Det betyder, at ingen er hævet over loven – med undtagelse af Kongehuset og diplomater, der dog udgør en meget lill

organic_adventure