Alle lande i verden har love. Men ind imellem er der regler, der er helt skøre og ikke giver mening. Her i landet skal alle, der skal køre bil, tjekke

Der har været mange forskellige måder at straffe mennesker på for deres forbrydelser op gennem tiden. Langt de fleste har efter moderne målestok været

Danmark skulle vente helt til 1683, før der kom en lovtekst, der gjaldt for hele landet. Det er Christian V, der indførte denne lov, og det spændende

Danmark er et både godt og spændende samfund, hvor både virksomheder og privatpersoner er både beskyttet og underlagt de regler og love, der er. Der er mange ting, der skal overholdes, når man blandt andet driver virksomhed, og der er mange ting, som man skal være opmærksom på. Når og hvis man er det,, Read More

I Danmark har vi rigtig mange regler, der dagligt skal følges, og nogle af de regler, vi har her i landet, er reglerne omkring Skat. I Danmark er Skat nemlig en meget stor del af vores liv, og det er ment på den måde, at vi alle sammen skal betale Skat, og at vi, Read More

Vi bor i et land, hvor det i høj grad handler om at opfylde samfundets regler. Vi er her for at gøre det godt for hinanden, og vi er her også for at hjælpe hinanden. Det betyder ikke, at man ikke kan tillade sig at holde en lille fest engang imellem, for det kan, Read More

Mange ting i det danske retssystem går meget lang tid tilbage. Som i alle andre samfund, kræver et funktionelt samvirke en vis form for regulering. Do

En tekst de fleste har hørt om på den ene eller på den anden måde. Det er introduktionen til Jyske Lov, der var en landskabslov, der gjaldt for Nordjy

organic_adventure