At være med i EU betyder også, at EU’s forordninger har direkte retsvirkning for medlemsstaterne. Danmark vælger i langt de fleste tilfælde at bekendt

Danmark fik en grundlov i 1849. Den er ikke ændret meget, siden den trådte i kraft, og det er den lov, der sikrer de mest basale rettigheder og pligte

Når vi ser retssager fra for eksempel USA, så er det altid med en statue af Justitia, og hun har bind for øjnene, for alle skal og bør være lige for l

Alle forvaltninger og myndigheder er underlagt de love, der findes indenfor forvaltningsretten. Her er de overordnede love offentlighedsloven og forva

Når der skal træffes en afgørelse af en myndighed, eller når domstolene skal dømme en person skyldig, så skal det altid være på et oplyst grundlag. De

organic_adventure