EU lovgiver også

At være med i EU betyder også, at EU’s forordninger har direkte retsvirkning for medlemsstaterne. Danmark vælger i langt de fleste tilfælde at bekendtgøre det som lov her i landet i en dansk version, så det er lettere tilgængeligt for alle.

EU har blandt andet regler for arbejdskraftens fri bevægelighed. Det betyder, at en EU-borger frit kan flytte til et hvilket som helst andet EU-land med det formål at arbejde eller studere her. Det samme gør sig gældende for varer og tjenesteydelser, der heller ikke begrænses af landegrænser.

Danmark har som bekendt en række forbehold, og det betyder, at det ikke er alt, der har retsvirkning for Danmark. Vi står udenfor det militære samarbejde, og vi er heller ikke med i det monetære, hvor en lang række lande har indført Euroen som fælles møntfod.

For at sikre, at arbejdet i EU kan følges nemt og på samme måde som Folketingets eget arbejde, gøres rigtig meget nationalt her i landet. Det er folkeoplysning og en sikkerhed for, at alle kan følge med i det arbejde, der foregår i EU. Det er igen demokratiet og muligheden for, at alle kan sætte sig ind i de emner, der har deres interesse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

organic_adventure