Varetægt inden der falder dom

I forbindelse med voldsomme forbrydelser, i sager, hvor der er en risiko for, at den sigtede går under jorden eller forlader landet, og i de tilfælde, hvor en sigtet på fri fod kan modarbejde efterforskningsarbejdet og advare andre involverede, der endnu ikke er fundet, er der mulighed for varetægtsfængsling. Desuden kan det virke krænkende, hvis for eksempel en voldssigtet er på fri fod og kan løbe ind i ofrene, inden sagen er afgjort ved retten.

Det er fortsat en dommer, der skal tage stilling til, om en sigtet skal varetægtsfængsles. Det betyder samtidig, at politiet og anklagemyndigheden skal have gode argumenter for dette, for ellers er der ikke grund til, at folk skal sidde i et arresthus og afvente deres sag.

I modsætning til for eksempel USA, så er det i Danmark ikke muligt at blive løsladt mod kaution. Varetægt betyder altid, at den pågældende skal sidde i et arresthus et eller andet sted i landet. Desuden skal varetægtsfængslingen altid være så kort som mulig. Den må højest være på 4 uger, men gerne kortere. Den kan dog – om nødvendigt – forlænges af hensyn til efterforskningsarbejdet. Hver forlængelse kræver en dommers godkendelse. Og en varetægtsfængsling kan kæres til en højere instans, såfremt dette ønskes af de pågældende parter.

Stor kontrol og sikkerhed

Af hensyn til efterforskningen, så er det begrænset, hvilken kontakt til omverdenen en varetægtsfængslet må have. Der er igen tale om grov kriminalitet, og der er samtidig tale om, at der skal være en konkret og begrundet mistanke til den person, der varetægtsfængsles.

Den varetægtsfængslede kan selvfølgelig have kontakt til sin forsvarsadvokat undervejs. Der er faktisk fri adgang til kontakt til netop ens advokat, og den pågældendes familie vil også blive orienteret, så de ved, at der ikke er sket noget med vedkommende.

Til gengæld kan der være kontrol med besøg og breve. Det er hensynet til efterforskningen, der er afgørende her, for det kan være beviser, der skal sikres, flere gerningsmænd, der er på fri fod og meget andet. Derfor kan det ske, at alle breve, der går ind og ud, bliver læst igennem, og har de et indhold, der kan skade sagen, så kommer de ikke videre.

Der kan også ske det, at alle besøg vil være overvågede. Der vil være andre til stede, så det ikke er muligt at give oplysninger om sagen til andre undervejs i efterforskningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

organic_adventure