Justicia er som bekendt blind

Når vi ser retssager fra for eksempel USA, så er det altid med en statue af Justitia, og hun har bind for øjnene, for alle skal og bør være lige for loven.

Justitia er fra den romerske mytologi, og hun er en pendant til den græske gudinde Dike, en retfærdighedens gudinde, som sikrer, at alle bliver vejet på den samme vægt, når man skal have dem placeret, efter de er gået bort.

At Justitia altid står med en vægt er for at symbolisere, at alle vejes lige for loven, og at vi alle er lige symboliseres ved, at Justitia oftest portrætteres blind. Hun er uden for indflydelse af rigdom, udseende, penge eller andet irrelevant, for hun er der for at dømme dem, som skal dømmes, og det retfærdigt.

Selv her oppe mod nord har vi haft en gud for det at blive dømt. Balder, der var den mest retfærdige og lige af dem alle. Faktisk så retfærdig og fair, at det næsten var umuligt at udføre hans domme, for det kan være svært, når det hele er perfekt.

Loven er for alle

Symbolet på retfærdighed viser samtidig, at alle er lige for loven. Der skal ikke skeles til, hvem man er. Dem, der dømmer, skal være upartiske hele vejen igennem, og det samme gælder for politiet, når de skal opklare lovovertrædelser.

Ved at have et retssystem som dette vil den største del af befolkningen have tillid til systemet og vide, at alle får den straf, som de fortjener. Også i de tilfælde, hvor man ikke selv er enig i den dom, der måtte falde.

Det falder tilbage på delingen af magten, og at domstolene er en selvstændig enhed. I Danmark – og i mange andre demokratier – er magten delt i tre. Den lovgivende magt er regeringen og Folketinget sammen. Den udøvende magt er regeringen. Den dømmende magt er domstolene.

Dommere er uafhængige af politikerne. Det er et arbejde, der søges på baggrund af uddannelse og kvalifikationer, og med den uafhængighed kan de dømme i overensstemmelse med de love, der bliver vedtaget af Folketinget og regeringen.

Love er dog ikke kun noget, der benyttes af og ved domstolene. Danmark er et på alle områder gennemreguleret land, og der findes næppe det område, der ikke er dækket af en eller flere lovgivninger.

Nogle love er dog mere kendte end andre. Det er love, der har populære titler, for de fleste love, ændringslove og bekendtgørelser har ret lange titler. Love som straffeloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven, grundloven, færdselsloven med flere.

Det er love, der ofte har en direkte indflydelse på vores hverdag, mens andre love er nogle, vi har brug for at kende til, når vi står i en særlig situation, fx når vi skal have folkepension, dagpenge eller bygge et nyt hus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

organic_adventure