Det offentlige Danmark

Alle forvaltninger og myndigheder er underlagt de love, der findes indenfor forvaltningsretten. Her er de overordnede love offentlighedsloven og forvaltningsloven sammen med de mange ulovfæstede retsprincipper, der findes her.

Derudover arbejder de forskellige afdelinger i en forvaltning med særlove, som er de love, der er gældende på lige deres område. Det kan være lov om social service, byggeloven, folkeskoleloven og mange flere. Det samme gør sig gældende for statslige styrelser, der også arbejder med særlove sammen med de almindelige forvaltningsretlige principper.

Det er samtidig en sikkerhed for, at sager behandles korrekt og retfærdigt, og at der træffes afgørelser, der er indenfor lovens rammer. Det er ikke det samme som at få det, man som borger eller ansøger gerne vil have, men det er at få den rigtige afgørelse med en fyldestgørende begrundelse, hvis man ikke får medhold eller tilladelse.

Den gode afgørelse

Lovgivning kan være rigtig svært stof, især for dem, der ikke kender et område indgående. En god afgørelse, høring eller andet skal derfor kunne forklare de forhold, der gør sig gældende. Den gode afgørelse skal endvidere henvise til de retsregler, der er lagt til grund ved afgørelsen.

Mange bestemmelser er dog ikke så sorte og hvide, at udfaldet af en sag er åbenlys. Det betyder, at myndigheden skal afveje det, der taler for, og det, der taler imod. Der kan desuden være faste retningslinjer og praksis for dette skøn, der skal henvises til.

Alt dette skal tages med i begrundelsen, så modtageren kan se de hensyn, myndigheden har lagt til grund ved sin afgørelse.

En afgørelse kan sagtens gå dig imod, men en forklaring kan stadig hjælpe en ansøger videre. Hvis du tydeligt kan se, hvad der mangler, før du kan få en tilladelse, så er du hjulpet rigtig godt på vej.

En tilladelse behøver ikke begrundes på samme måde. Det er dog vigtigt at medtage eventuelle betingelser, der knytter sig til en tilladelse, så modtageren er klar over, at der er nogle krav.

Det er samtidig vigtigt at overveje det sprog, der bliver skrevet i. Det skal gerne være korte sætninger med et lavt lix-tal. Det er ikke alle, der kan forstå fagtermer, jura og praksis, og modtageren skal helst ikke kunne være i tvivl om, hvad udfaldet blev, og hvilke konsekvenser afgørelsen har.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

organic_adventure