Selve dommen

Er der tale om en straffesag, og bliver den tiltalte dømt for forholdet, er der flere muligheder for straf. Det er bøde, samfundstjeneste, fodlænke, betinget fængsel eller ubetinget fængsel. En bødestraf giver sig selv og er et økonomisk beløb, den dømte skal betale til statskassen. Det kan være et samlet beløb eller dagbøder.

Med samfundstjeneste skal den pågældende i 30 til 300 timer over en vis periode arbejde for enten en offentlig institution eller en institution med et almennyttigt formål. Med en fodlænke kommer den dømte til at skulle afsone i eget hjem. Her sikrer en sender, at den pågældende kun kan forlade sit hjem i bestemte tidsrum. Det giver mulighed for, at den pågældende fortsat kan passe sin uddannelse eller sit arbejde, og på den måde kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsen og samfundet generelt.

Fodlænker er alene for afsoning på under 6 måneder, og det kræver en godkendelse, inden afsoning kan foregå på den måde.

En betinget dom betyder, at den pågældende ikke skal afsone straffen, med mindre vedkommende indenfor en bestemt periode begår ny kriminalitet. Perioden er oftest på 1 til 2 år. Hvis den dømte afholder sig fra ny kriminalitet, så skal der ikke afsones. Hvis ikke, så vil der kunne falde en dom, hvor den betingede dom vækkes til live til afsoning, og hvor den nye straf også medfører fængsel.

Ubetinget fængsel betyder, at den pågældende skal afsone den straf, dommen siger. Det kan enten være i et åbent eller i et lukket fængsel. Alt efter straffens længde kan der dog være mulighed for udgang og prøveløsladelse.

Danmarks fængsler

Der er mere sikkerhed i lukkede fængsler. De, der placeres i et lukket fængsel, er dem, hvor der er en risiko for flugt, problemer med den indsatte, banderelationer med mere. Her er der et større behov for sikkerhed.

I åbne fængsler er det som navnet antyder en smule mere frit. Så frit som et fængsel nu kan være. Dørene er stadig låst, særligt om natten, hvor de indsatte er låst inde i deres celler.

I fængslerne er der desuden arbejdspligt, men der er samtidig også mulighed for at tage en uddannelse, mens man afsoner. For nogle kan det være en rigtig stor fordel, for et fængselsophold kan give nogle kompetencer, der gør, at den pågældende kan vende sit liv og ikke vende tilbage til et liv bag tremmer.

Fængsler er nemlig et sted, hvor der er mange gengangere. Noget hele samfundet har en interesse i at få vendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

organic_adventure