• Den første, samlede lovgivning

  Danmark skulle vente helt til 1683, før der kom en lovtekst, der gjaldt for hele landet. Det er Christian V, der indførte denne lov, og det spændende

 • Selve dommen

  Er der tale om en straffesag, og bliver den tiltalte dømt for forholdet, er der flere muligheder for straf. Det er bøde, samfundstjeneste, fodlænke, b

 • Lovene gælder for alle

  I Danmark er der lighed for loven. Det betyder, at ingen er hævet over loven – med undtagelse af Kongehuset og diplomater, der dog udgør en meget lill

 • Danmarks Riges Grundlov

  Danmark fik en grundlov i 1849. Den er ikke ændret meget, siden den trådte i kraft, og det er den lov, der sikrer de mest basale rettigheder og pligte

 • Justicia er som bekendt blind

  Når vi ser retssager fra for eksempel USA, så er det altid med en statue af Justitia, og hun har bind for øjnene, for alle skal og bør være lige for l

 • Det offentlige Danmark

  Alle forvaltninger og myndigheder er underlagt de love, der findes indenfor forvaltningsretten. Her er de overordnede love offentlighedsloven og forva

 • Loven de fleste har brudt

  Heldigvis er langt de fleste borgere her i landet lovlydige og overholder de regler, der gælder. Men der er en lov, som langt de fleste har brudt på e