• Lovene gælder for alle

  I Danmark er der lighed for loven. Det betyder, at ingen er hævet over loven – med undtagelse af Kongehuset og diplomater, der dog udgør en meget lill

 • Danmarks Riges Grundlov

  Danmark fik en grundlov i 1849. Den er ikke ændret meget, siden den trådte i kraft, og det er den lov, der sikrer de mest basale rettigheder og pligte

 • Justicia er som bekendt blind

  Når vi ser retssager fra for eksempel USA, så er det altid med en statue af Justitia, og hun har bind for øjnene, for alle skal og bør være lige for l

 • Det offentlige Danmark

  Alle forvaltninger og myndigheder er underlagt de love, der findes indenfor forvaltningsretten. Her er de overordnede love offentlighedsloven og forva

 • Loven de fleste har brudt

  Heldigvis er langt de fleste borgere her i landet lovlydige og overholder de regler, der gælder. Men der er en lov, som langt de fleste har brudt på e

 • At lave en lov

  Lovgiver er regeringen og Folketinget sammen. For at kunne vedtage en lov skal der naturligt være flertal. Det betyder, at halvdelen af de 179 medlemm

 • At lyse på tinge

  Mange ting i det danske retssystem går meget lang tid tilbage. Som i alle andre samfund, kræver et funktionelt samvirke en vis form for regulering. Do

 • Med lov skal land bygges

  En tekst de fleste har hørt om på den ene eller på den anden måde. Det er introduktionen til Jyske Lov, der var en landskabslov, der gjaldt for Nordjy

 • Du skal kende omstændighederne

  Når der skal træffes en afgørelse af en myndighed, eller når domstolene skal dømme en person skyldig, så skal det altid være på et oplyst grundlag. De