Er der tale om en straffesag, og bliver den tiltalte dømt for forholdet, er der flere muligheder for straf. Det er bøde, samfundstjeneste, fodlænke, b

I Danmark er der lighed for loven. Det betyder, at ingen er hævet over loven – med undtagelse af Kongehuset og diplomater, der dog udgør en meget lill

Heldigvis er langt de fleste borgere her i landet lovlydige og overholder de regler, der gælder. Men der er en lov, som langt de fleste har brudt på e

Lovgiver er regeringen og Folketinget sammen. For at kunne vedtage en lov skal der naturligt være flertal. Det betyder, at halvdelen af de 179 medlemm